Algemene informatie

 

Ziekmeldingen

U kunt uw kind ziek melden op het algemene telefoonnummer van de locatie. Dit telefoonnummer vindt u op de contactpagina. Bij voorkeur doet u dit tussen 8.00 uur en 8.40 uur.
 

Verlofaanvragen

Voor het verkrijgen van verlof dient u een verlofaanvraagformulier in te vullen en tijdig in te leveren. Aanvraagformulieren kunt u vragen aan de directie of downloaden via de site. De directeur beoordeelt of zij verlof mag toekennen. Zij houdt zich hierbij strikt aan de regels die beschreven staan in de wet leerplicht. Denkt u eraan uw aanvraag tijdig in te dienen? 
 

Rekeningnummers die u dit jaar nodig heeft

Op dit moment zijn wij bezig de rekeningnummers voor de ouderbijdrage, het zwemgeld en de schoolreisbijdrage om te zetten naar onze nieuwe naam. Als dit geregeld is krijgt u de juiste gegevens van ons door.
 

Gymrooster

Maandag: Locatie Kinheim: alle groepen

Dinsdag: Locatie Plantsoenlaan: groep 1/2 B , 1/2 C, groep 4, groep 5, groep 6/7 en groep 7/8

Woensdag: locatie Kinheim: groep 1 en groep 4

Donderdag: locatie Plantsoenlaan groep 1/2 B en groep 1/2 C

Vrijdag: locatie Plantsoenlaan: groep 3/4, groep 4/5 , groep 6/7 en groep 7/8

              locatie Kinheim; groep 5/6 en groep 7/8.
 

Zwemles

Op woensdagmorgen gaan de leerlingen van groep 2 en 3 zwemmen.

De leerlingen van locatie Plantsoenlaan vertrekken om 10.30 uur van school. De leerlingen van locatie Kinheim om 11.15 uur.


 

Directie/ managementteam

 

Taak/functie

Naam

Aanwezigheid

 

Directeur

Wendy Veldhuizen

wisselend per locatie

gehele week bereikbaar

Lid managementteam, bovenbouw

Jelka van der Gallen

ma, di, do

ambulant op woensdag

Lid managementteam, onderbouw

Lieke Verhagen

di t/m vr

ambulant op dinsdag

Lid managementteam groepen 1/2 Nathalie Vermeule di t/m vr dinsdagochtend

Lid managementteam, Community School

Rachel de Vos

wisselend per locatie

 

Intern Begeleider

Carlijn Nijland

ma t/m vr

ma, di, vr