Kanjertraining - sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en het is de basis van een prettig schoolklimaat. 

De Kanjertraining op de Kameleon bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die elke leerkracht in de klas op onze school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren.

De onderstaande doelen worden in de lessen behandeld:
• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
• Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Om de sociale veiligheid van kinderen en de lessen van Kanjertraining te waarborgen hebben we een Kanjerprotocol. Hierin staat omschreven hoe op De Kameleon gehandeld wordt bij bepaalde sociale situaties die zich kunnen voordoen in de klas. Via onderstaande link is het sociale veiligheidsplan te downloaden. 
/syndeo_data/media/Sociale_veiligheid_protocol_Kanjertraining_-_Community_School_De_Kameleon.pdf
Daarnaast is er nog een sociaal veiligheidsprotocol van stichting Jong Leren. Dit is de basis voor alle scholen binnen de stichting. Deze is terug te vinden op de website van Jong Leren onder de noemer gedrags- en pestprotocol.

Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig.
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek.
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk.
Blijft iemand vervelend tegen mij doen?
Dan haal ik mijn schouders op, jammer dan.
Doet iemand naar, dan doe ik niet mee.
Ik gedraag me als een kanjer.
Want ik ben een Kanjer.