Oudervereniging

De oudervereniging van De Kameleon wordt gevormd door verschillende ouders binnen de school en helpt de school met het organiseren van verschillende festiviteiten zoals Sinterklaas en Kerst. Het bestuur van deze Oudervereniging bestaat uit leden die voor een bepaalde periode door en uit de ouders gekozen worden. Om de verschillende activiteiten te kunnen organiseren vragen we jaarlijks een bijdrage. Met het inschrijven van je kind word je lid van de Oudervereniging. De hoogte van deze bijdrage wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering aan het begin van het schooljaar. Hier zit de bijdrage van het schoolreisje en kamp nog niet bij inbegrepen, deze vallen namelijk onder schoolactiviteiten. Zie ook het huishoudelijk regelement van OV de Kameleon. Deze staat op de website. Heb je vragen of opmerkingen voor de Oudervereniging? Je kunt hen bereiken via ov.kameleon@jl.nu.

 

Notulen Algemene Ledenvergadering

Hieronder kun je de notulen lezen van de Algemene Ledenvergadering van de oudervereniging.

 

Algemene Ledenvergadering 24 september 2019
Algemene Ledenvergadering 12 maart 2019
Algemene Ledenvergadering 1 november 2018
 

Privacyverklaring en huishoudelijk reglement


Hieronder kun je de privacyverklaring en het huishoudelijk reglement van de oudervereniging lezen. 

Huishoudelijk reglement
Privacyverklaring

 

Statuten


Hieronder kun je het afschrift van de statutenwijziging lezen.
Afschrift statutenwijziging OV de Kameleon