Algemene informatie

 

Ziekmeldingen

Je kan je kind ziek melden op het algemene telefoonnummer van de locatie. Dit telefoonnummer vind je op de contactpagina. Bij voorkeur doe je dit tussen 8.00 uur en 8.40 uur.
 

Verlofaanvragen

Voor het verkrijgen van verlof dien je een verlofaanvraagformulier in te vullen en tijdig in te leveren. Aanvraagformulieren kun je vragen aan de directie of downloaden via de site. De directeur beoordeelt of zij verlof mag toekennen. Zij houdt zich hierbij strikt aan de regels die beschreven staan in de wet leerplicht. Denk je eraan je aanvraag tijdig in te dienen? 
 

Rekeningnummers die u dit jaar nodig heeft

Op dit moment zijn wij bezig de rekeningnummers voor de ouderbijdrage, het zwemgeld en de schoolreisbijdrage om te zetten naar onze nieuwe naam. Als dit geregeld is krijg je de juiste gegevens van ons door.
 

Gymrooster

Maandag: groepen 5 tot en met 8
Dinsdag: 
Woensdag:
Vrijdag: groepen 5 tot en met 8

 

Zwemles

Op woensdagmorgen gaan de leerlingen van groep 2 en 3 zwemmen.
 

Directie/ managementteam

 

Taak/functie

Naam

Werkdagen

Directeur

Wendy Veldhuizen

ma t/m vr

Coördinator onderbouw en zorgcoördinator

Carlijn Janus

ma t/m vri

Coördinator middenbouw

Lieke Verhagen

di t/m vr

Coördinator bovenbouw Jelka van der Galiën ma t/m don