Een dag op de Kameleon

In de ochtenden besteden we op de Kameleon intensieve aandacht aan de basisvakken binnen het onderwijs (taal, rekenen, begrijpend lezen etc.) De leerkrachten zorgen hierbij voor een klimaat van rust en structuur. Onze lessen zijn zo opgebouwd dat er voldoende oefenstof is voor de kinderen die meer/moeilijker leerstof aankunnen en er is voldoende extra tijd voor kinderen die extra uitleg van de leerkracht nodig hebben.                 
                                                       
Iedere maandagmiddag besteden we heel bewust aandacht aan groepsvormende lessen, zo starten we de week positief! Deze middag geven we vorm middels bijvoorbeeld een buitenles of een les gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanjertraining), Engelse les (vanaf groep 1!) en verkeerslessen.    

Twee middagen per week, op dinsdag en donderdag, organiseren we atelierlessen, volgens de Noordwijkse Methode. De hierboven besproken onderwijsmethode stimuleert samenwerkend, ontdekkend en onderzoekend leren bij leerlingen. Deze methode leent zich bovendien heel goed voor het inzetten van een groot scala aan activerende werkvormen. Naast het leggen van breinverbindingen draagt deze methode tevens bij aan het vergroten van eigenaarschap van leerlingen. Drie keer per jaar staat een ander thema centraal waarbij leerlingen vooraf doelen stellen: “Wat wil ik leren binnen dit thema?”

De thema’s voor 2020-2021 zijn:          
 Deze thema’s komen niet enkel aan bod tijdens de atelierlessen, maar keren schoolbreed terug. De thema's worden niet alleen verbonden aan de basisvakken maar ook aan vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, creatieve vaardigheden etc.
Op vrijdagmiddag zijn we dit jaar gestart met creatieve ateliers. Hierbij kunnen de kinderen zelf  (per thema) inschrijven op onderwerpen waarin ze zich willen ontwikkelen, bijvoorbeeld een atelier voor techniek, koken, drama etc.