De Noordwijkse Methode

Op de Kameleon werken we volgens de Noordwijkse Methode. Dit betekent dat de kinderen in de ochtend vakken krijgen zoals rekenen en taal en op dinsdag- en donderdagmiddag werken de kinderen in vakateliers aan de hand van een overkoepelend thema. De leerkrachten van de ochtend hebben in de middag hierbij allemaal hun eigen vakatelier, aansluitend bij hun eigen kennis en interesses. De volgende vakken worden gegegeven in de vakateliers:  De leerkrachten ontwerpen zelf de atelierlessen voor hun vak en geven deze aan verschillende groepen. Doordat leerkrachten zich kunnen specialiseren in het vak waar hun interesse ligt, kunnen ze veel dieper ingaan op de onderwerpen en vragen van de kinderen. Er is veel differentiatie naar inhoud en niveau.
De hele school werkt aan hetzelfde thema, dat het team met elkaar kiest. Door thematisch te werken leren de kinderen hoe alles met elkaar samenhangt. Dit sluit aan op de wijze waarop hersenen informatie verwerken. De kennis van het ene atelier sluit weer aan bij de kennis uit het andere atelier. Hierdoor kunnen kinderen de nieuwe kennis beter onthouden en vindt er meer verdieping en verbreding van hun kennis plaats.

De basisvakken taal en rekenen komen in toegepaste vorm terug in de ateliers. Verder is er veel samenwerking in de vakateliers tussen school en buitenwereld: vakexperts, ouders, bedrijven musea etc.

Door met De Noordwijkse Methode te werken wordt leren leuker, effectiever en efficiënter: kinderen kijken uit naar de atelierlessen en kunnen op allerlei manieren leren. Leerkrachten komen in hun kracht te staan en hebben de regie van hun onderwijs terug. Teams gaan meer samenwerken en versterken elkaars talenten. Er ontstaat veel vrijheid om eigen keuzes te maken, gekoppeld aan een duidelijk overzicht.